עמוד הבית | סוגי שתלים | שיטות ביצוע החתך | מהלך הניתוח | לאחר הניתוח | מרפאת דר' טנצר | צור קשר

החלמה אחרי הרמת חזה

הרמת חזה מתבצעת בדרך כלל באשפוז יום ולכן מטופלות רבות ישוחררו מן המוסד הרפואי בו בוצעה הרמת החזה, כבר באותו היום של הניתוח. לעתים יידרש במסגרת ניתוח הרמת חזה אשפוז ללילה, בהתאם למורכבות ניתוח הרמת השדיים והשאלה, אם בנוסף להרמה בוצעה הגדלת חזה.

החלמה ראשונית אחרי ניתוח הרמת שדיים אורכת מספר ימים, במהלכם את עשויה לחוש כאב ובשלב זה יהיה איזור הניתוח רגיש ונפוח. כנגד הכאב יוכל המנתח הפלסטי לרשום עבורך משככי כאבים. בימים הראשונים של ההחלמה אחרי ניתוח הרמת חזה מומלץ להימנע מכל פעילות שאינה הכרחית, על מנת לצמצם את הסיכון לפגיעה בתוצאות הרמת החזה או בתפרים. לרוב, תתבקשי להשתמש בחזיית ספורט (ללא ברזלים) למשך מספר שבועות, על מנת לשפר את תהליך ההחלמה ולשמור על תוצאות הניתוח.

כעבור יומיים לערך אחרי ניתוח הרמת החזה יוסרו התחבושות והרופא יבדוק את החלמת קומפלקס הפטמה-עטרה ואת מצב החזה והתפרים. בשלב זה של תהליך ההחלמה אחרי ניתוח הרמת חזה ייראו הצלקות אדומות ובולטות יחסית. לאחר כשבועיים יוצאו התפרים על ידי המנתח הפלסטי. עד להוצאת התפרים תלך הנפיחות ותפחת ועימה יפחתו גם הכאב והרגישות. לפעילות רגילה שאינה מאומצת, תוכלי לחזור בהתאם להנחיות המנתח הפלסטי, לרוב כעבור מספר ימים מתחילת הליך ההחלמה אחרי הרמת החזה או כשבועיים לאחר הניתוח הפלסטי אם בוצעה גם הגדלת חזה במסגרת הרמת החזה. עד לקבלת אישור מהמנתח הפלסטי, יש להימנע מהרמת משאות או פעילות אחרת העלולה לפגום בתוצאות ניתוח הרמת השדיים ובהחלמה.

תוכלי להתרשם מתוצאות ניתוח הרמת השדיים לאחר כחודש – חודש וחצי, אך צורתו הסופית של החזה ותוצאותיו הקבועות של הניתוח עשויות להתקבל אף חצי שנה עד שנה לאחר הניתוח, שכן ההחלמה אחרי ניתוח חזה שונה ממטופלת למטופלת ומפני שבתקופה זו יחלימו הצלקות ויטושטשו והגוף יחלים ויתאים עצמו לחזה החדש (בפרט כאשר בוצעה גם הגדלת חזה). חשוב לזכור כי אמנם, המנתח הפלסטי ישתדל להסתיר ולצמצם את סימני הניתוח ואת היקף הצלקות, אף שלא ניתן להעלימם לחלוטין. כדי לקבל מושג בסיסי ולהתרשם מהפוטנציאל של ניתוח הרמת שדיים והתוצאות האפשריות של ניתוח פלסטי זה, מומלץ לבקש לראות תמונות לפני ואחרי הרמת חזה, שצולמו לאורך תקופה (גם בסמוך לניתוח הרמת החזה ואף בחלוף חודשים).