עמוד הבית | סוגי שתלים | שיטות ביצוע החתך | מהלך הניתוח | לאחר הניתוח | מרפאת דר' טנצר | צור קשר

ניתוח הגדלת חזה תחת הרדמה מקומית בלבד

סקירת סרטון הדגמה לניתוח הגדלת שדיים, המבוצע כאש המנותחת נמצאת בהכרה מלאה, תחת הרדמה מקומית בלבד.

הטכניקה המודגמת בסרטון, המשמשת לביצוע הגדלה של החזה, אף שאינה נפוצה, הינה טכניקה חדשה יחסית שנועדה לאפשר לנשים החוששות מהרדמה כללית, לעבור ניתוח חזה. כמו כן, יש המציינים פרמטר נוסף המהווה זרז להתפתחות טכניקה זו והוא אפשרות התאמת גודל השד לרצונה של המטופלת ושיתופה, תוך כדי מהלך ניתוח החזה. המנותחת מדברת על היתרון שמצאה בטכניקה זו, בהשוואה למנותחות אחרות אותן הכירה, תוך הדגשת היכולת שלה לראות את גודל השד עוד בזמן הניתוח. המנתח הפלסטי מסביר בין היתר, כי במסגרת הניתוח מתאפשר לקרוב/קרובה של המנותחת להיכנס לניתוח כך שהמנותחת תוכל להיוועץ באותו גורם ביחס לגודל השד הרצוי, וזאת בזמן אמת. המנתח מזכיר אף טכניקה חדשה יחסית נוספת בה נעשה שימוש בניתוח שמטרתה להקל על כאבי ההחלמה, וזאת באמצעות גלים אלקטרו – מגנטיים. לקראת סוף הסרטון מדברת המנותחת על הרגשתה לאחר ניתוח הגדלת חזה ועל כך שההחלמה היתה טובה, והחוויה לא היתה כואבת. עוד היא מדברת על שביעות רצונה מהניתוח ועל כך שלאחריו חשה כאדם אחר לגמרי. אף שהדבר אינו נאמר בסרטון , חשוב לציין כי ניתוח הגדלת חזה בהרדמה מקומית בלבד עשוי להתאפשר רק במקרים מסויימים (ככלל, כאשר השתל מוכנס מעל שריר החזה, שכן הכנסת השריר מתחת לחזה מחייבת ניתוק של השריר, אותו קיים קושי להרדים בצורה מניחה את הדעת, ללא הרדמה כללית – ויובהר, כי כיום, ניתוחים רבים להגדלת חזה מבוצעים תוך הכנסת השתל מתחת לשריר). גם במקרים בהם ניתן ליישם את הטכניקה המאפשרת ביצוע , אין מדובר בטכניקה המתאימה ו/או מועדפת על ידי כל מנותחת. על כן, יש להבין כי לטכניקה זו מגבלות ובכל מקרה, מומלץ להיוועץ במנתח הפלסטי לשם מציאת פתרון שיענה על חששותיה של המנותחת, לפי העניין.