עמוד הבית | סוגי שתלים | שיטות ביצוע החתך | מהלך הניתוח | לאחר הניתוח | מרפאת דר' טנצר | צור קשר

ניתוח הגדלת חזה – שיטת ביצוע החתך

אחד השלבים העיקריים אם לא השלב העיקרי והמשמעותי ביותר במסגרת ניתוח הגדלת חזה הינו שלב הכנסת השתל, המבוצע באמצעות ביצוע חתך דרכו מוחדר השתל אל הגוף של המנותחת העוברת ניתוח חזה. שיטת ביצוע מיקום החתך דרכו מוכנס השתל בניתוח הגדלת חזה נקבעת בהתאם להתמחותו של המנתח הפלסטי והעדפתה של המנותחת, כאשר קיימות שלוש שיטות עיקריות:

הגדלת חזה באמצעות הכנסת השתל דרך חתך סביב הפטמה - יתרונה הבולט של שיטה זו הוא הסתרה מקסימלית של התפר שמבוצע במסגרת ניתוח הגדלת החזה וצמצום האפשרות שניתן יהיה להבחין בכך שאכן המנותחת עברה ניתוח לשם הגדלת חזה. לאחר הכנסת השתל, קו החיבור נטמע ברקמת עטרת הפטמה ולרוב אינו ניתן להבחנה כלל. החסרון המיוחס לשיטה זו הינו סיכון וחשש מסויים להבדלי תחושה בפטמה לאחר הניתוח הפלסטי וכן סבירות מסויימת לקשיי הנקה בעתיד (נתון רלוונטי לנשים העוברות הגדלת חזה השוקלות להניק בעתיד).

ניתוח חזה באמצעות הכנסת השתל דרך חתך מתחת לשד - שיטה זו לביצוע הגדלת חזה מועדפת על מנתחים פלסטיים רבים, לאור יתרונותיה השונים. הגדלת חזה בדרך זו מיושמת באמצעות ביצוע חתך ברוחב של כ - 5 ס"מ מתחת לשד בנקודת החיבור עם הגוף, ודרכו מוחדר השתל. לאחר השלמת הניתוח לשם הגדלת חזה, המנתח הפלסטי תופר את הרקמה באיזור החיבור בין השד לגוף, לשם השגת הסתרה מקסימלית. ככלל, ניתן להבחין בצלקת מעט יותר בהשוואה לשיטת הגדלת חזה באמצעות הכנסת שתל דרך הפטמה. עם זאת, אם לא נדרש ניתוח פלסטי משלים הרי ששיטה זו עדיפה במרבית המקרים.

הגדלת חזה באמצעות חתך המבוצע מתחת לזרוע - בשיטה זו של הגדלת חזה מוכנס השתל דרך חתך המבוצע מתחת לזרוע, תוך הסתייעות במכשיר המצויד במצלמה זעירה. שיטה זו המשמשת בניתוחי חזה מאפשרת הסתרה אופטימלית של צלקת הניתוח. עם זאת, השיטה מורכבת יותר ודורשת מומחיות רבה, ולאור מורכבותה והחשש לתופעות לוואי, אין זו השיטה הפופולרית ביותר לביצוע הגדלת חזה. כמו כן, ניתוח חזה המבוצע בשיטה זו, אורך זמן רב יותר בהשוואה לשתי השיטות האחרות.

כאמור, לכל אחת מהשיטות המשמשות לצורך הכנסת השתל (בין אם מדובר בשתל סיליקון או שתל נוזל פיזיולוגי) במהלך ניתוח הגדלת חזה יתרונות מסוימים, ולכן כדאי להיוועץ במנתח הפלסטי על מנת לקבל את עצתו בדבר הדרך המומלצת בנסיבות העניין, תוך התחשבות ברצונותיה והעדפותיה של המנותחת. במסגרת זו יש להביא בחשבון יחד עם המנתח הפלסטי המבצע את ניתוח החזה, הן את היתרונות הפוטנציאליים והן את החסרונות והסיכונים האפשריים, על משמעויותיהם ביחס למנותחת הרלוונטית.